Hành vi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn sẽ bị xử phạt như thế nào?

Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định các hành vi đều vi phạm pháp luật.

a) Đối với người điều khiển, người ngồi trên xe và các loại xe tương tự xe

gây giao thông không giữ nguyên hiện trường, không dừng lại, , không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn sẽ bị từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn

Hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn sẽ bị phạt như thế nào?

b) Đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy

Người điều khiển xe gây tai nạn giao thông không giữ nguyên hiện trường, không dừng lại, bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn sẽ bị phạt hành chính từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn 2

Người điều khiển xe máy nếu gây tai nạn rồi bỏ trốn sẽ bị phạt tiền

c) Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng

Người điều khiển xe gây tai nạn giao thông không giữ nguyên hiện trường, không dừng lại, bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Nguồn: phapluattp

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>