Liệt kê các loại giấy phép lái Xe hơi cần có

Giấy phép lái xe () là chứng chỉ cấp cho người lái để điều khiển 1 hoặc một số loại xe cơ giới tham gia lưu thông trên đường công cộng. Hiện nay, ở Việt Nam được phân ra rất nhiều hạng.

1. Hạng xe B1 cấp cho những người không hành nghề lái xe và để điều khiển các loại xe sau:

chở người đến chín chỗ ngồi tính cả chỗ ngồi cho người lái xe

– Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải dưới 3.500 kg

– Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải dưới 3.500 kg

2. xe B2 cấp cho người hành nghề lái xe, để điều khiển các loại xe sau:

– Ô tô chuyên dùng có trọng tải dưới 3.500 kg

– Các loại xe quy định cho GPLX hạng B1

3. Hạng bằng lái xe C cấp cho những người điều khiển các loại xe sau:

– Ô tô tải, tính cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải từ 3.500 kg trở lên

– Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải từ 3.500 kg trở lên

– Các loại xe quy định cho GPLX hạng B1, B2

các loại giấy phép lái xe ô tô

Mẫu giấy phép lái xe tại Việt Nam

4. Hạng bằng lái xe D cấp cho những người lái xe, để điều khiển các loại xe sau:

– Ô tô chở người từ 10 – 30 chỗ ngồi, tính cả chỗ ngồi cho người lái xe

– Các loại xe quy định cho GPLX hạng B1, B2 và C

5. Hạng bằng lái xe E cấp cho những người điều khiển các loại xe sau:

– Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi

– Các loại xe quy định cho GPLX hạng B1, B2, C và D

Người có GPLX các hạng B1, B2, C, D và E khi điều khiển các loại xe tương ứng được kéo thêm 1 rơ moóc có trọng tải không quá 750 kg.

6. Hạng bằng lái xe F cấp cho những người đã có GPLX các hạng B2, C, D và E để điều khiển các loại xe ô tô tương ứng kéo rơ moóc có trọng tải lớn hơn 750 kg, sơ mi rơ moóc, ô tô khách nối toa, được quy định cụ thể như sau:

– Hạng bằng lái xe FB2 cấp cho những người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại GPLX hạng B2 có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho GPLX hạng B1 và B2

– Hạng bằng lái xe FC cấp cho những người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại GPLX hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho GPLX hạng B1, B2, C và FB2

– Hạng bằng lái xe FD cấp cho những người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại GPLX hạng D có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho GPLX hạng B1, B2, C, D và FB2

– Hạng bằng lái xe FE cấp cho những người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại GPLX hạng E có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe: ô tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cho GPLX hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FD

Bên cạnh đó, quy định về thời hạn của GPLX như sau:

1. GPLX hạng A1, A2, A3 không có thời hạn.

2. GPLX hạng A4, B1, B2 có thời hạn 10 năm tính từ ngày cấp.

3. GPLX hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 05 năm tính từ ngày cấp.

Nguồn: phapluattp

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>