điều trị phì đại tuyến tiền liệt

Giải pháp trị phì đại tuyến tiền liệt không cần phải đi phẫu thuật

Một trong những giải pháp chữa trị hiện nay là kết hợp thuốc giảm triệu chứng đường tiểu dưới và thuốc giảm thể tích tuyến tiền liệt. Sự kết hợp hai nhóm thuốc trên có thể kéo dài thời gian tiến triển của bệnh. Bệnh nhân cần phối hợp với bác sĩ để sử dụng more »