Trung y

Trung y lý giải: Vì sao mà bạn lại không nghe nói tới ung thư tim?

“Nói đến những ví dụ như thế này, sẽ phải nói đến tâm linh con người. Bởi vì tất cả cơ quan nội tạng, gan, tỳ, phổi, thận, dạ dày, ruột… đều có (mắc bệnh ung thư), chỉ có tim không có. Vì sao tim không có? Bởi vì Trung y nói: ‘Tâm giả, quân chủ more »